محصولات اکسیر

دستگاه ایمیجر 20000 IMAGER

ویژگی های دستگاه ایمیجر 20000 IMAGER: دارای سوپر سنسور قدرتمند ردیابهای بسیار قوی با جیوه خلوص بالا جهت ردیابی اشیای…جزئیات بیشتردستگاه ایمیجر 20000 IMAGER

دستگاه الفا 5 HR Alfa

ویژگی های دستگاه الفا 5 HR Alfa: ردیاب فوق العاده این سیستم تا500 مترشعاع کاوش را پوششش میدهد این ردیاب…جزئیات بیشتردستگاه الفا 5 HR Alfa

دستگاه الفا 4 HR Alfa

ویژگی های دستگاه الفا 4 HR Alfa: قابلیت کاووش حوزه های مختلف مغناطیسی در اثر واکنش های یونی شعاع کاووش…جزئیات بیشتردستگاه الفا 4 HR Alfa

دستگاه الفا 3 HR Alfa

ویژگی های دستگاه الفا 3 HR Alfa: ردیاب دیجیتالی و فرکانسی با سیستم کاری رادیویی دارای تفکیک تمام فلزات از…جزئیات بیشتردستگاه الفا 3 HR Alfa

دستگاه هوکر اف 5 Hoker F

ویژگیهای دستگاه هوکر اف 5 Hoker F: عمق کاووش با ردیاب 16 متر عمق تصویر 16 متر عمق کاووش 800…جزئیات بیشتردستگاه هوکر اف 5 Hoker F

دستگاه هوکر اف 5 Hoker F5 pro

ویژگی های دستگاه هوکر اف 5 Hoker F5 pro: امکانات و ویژگی های فلزیاب تصویری هوکر Hoker F5 Pro –…جزئیات بیشتردستگاه هوکر اف 5 Hoker F5 pro